// Čo robíme

Projekčné služby

 • Mechatronických systémov a zariadení
 • Hydraulických systémov a zariadení
 • Elektrických systémov a zariadení (NN)
 • Systémov Merania a Regulácie
 • Testovacích zariadení

Konštrukčne a vývojové služby

 • Návrh konceptu produktu alebo zariadenia
 • Tvorba 3D modelov a zostáv
 • Tvorba DFMEA
 • Tvorba výkresovej dokumentácie

Technické výpočty a simulácie

 • Systémové simulácie (0-D) v prostredí Matlab-Simulink/AMESim
 • Výpočty a simulácie prúdenia (CFD) v prostredí Ansys
 • Pevnostné výpočty a simulácie (FEM) v prostredí Ansys
 • Výpočty v prostredí Matlab

Programovanie

 • Riadiacich systémov v prostredí Beckhoff Twincat 3
 • Riadiacich systémov v prostredí Siemens Tia Portal
 • Logických relé Siemens Logo
 • Mikrokontrolérov Danfoss Plus+1

Montáž, Servis a Diagnostika

 • Elektrických zariadení do 1000V
 • Bleskozvodov
 • EPS a EZS systémov
 • Hydraulických zariadení
 • Systémov Merania a Regulácie
 • Hasiacich systemov Siemens Sinorix Al-Deco
 • Testovacích zariadení a jednoúčelových strojov

Školenia

 • So zameraním na návrh hydraulických komponentov a systémov
 • So zameraním na servis, diagnostiku hydraulických kompoentov systémov

Návrh a realizácia zariadení na kľúč

 • Testovacie zariadenia podľa požiadaviek zákazníka
 • Testovacie prípravky podľa požiadaviek zákazníka
 • Hydraulické agregáty podľa požiadaviek zákazníka