// Kto sme

Firma ELVEZD, s.r.o. je rodinná firma založená v roku 1992 pôvodne so zameraním na komplexnú dodávku elektroinštalácií pre stavby občianskej, priemyselnej a výrobnej výstavby.

Od svojho vzniku až do dnešného dňa je stálym dodávateľom výkonov a zariadení v rozsahu E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, triedy objektov A bez nebezpečenstva výbuchu a B s nebezpečenstvom výbuchu.

Najväčšia časť našich výkonov bola doposiaľ realizovaná v Slovnaft, a.s.

Od roku 2015 spoločnosť rozšírila svoje portfólio služieb aj o činnosti s vyššou pridanou hodnotou ako je:

  • poskytovanie počítačovo podporovaných inžinierskych služieb (CAE) pre našich partnerov ale aj
  • projektovanie a konštrukcia mechatronických zariadení s cieľom dodávky zariadení pre našich zákazníkov takzvane "na kľúč"

Našou víziou do budúcnosti je zameriavať sa na:

  • systémy merania a regulácie (MaR),
  • testovacie zariadenia ale aj
  • ostatné zariadenia obsahujúce elektro hydraulické systémy (EHS),
  • systémy riadenia (PLC) a zberu dát (DAQ) kde možno zužitkovať dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov.

Súčasne by sme radi naďalej rozvíjali aj smer poskytovania inžinierskych služieb pre externých zákazníkov v oblastiach:

  • vývoja
  • konštrukcie
  • výpočtov.

Tu vieme poskytnut jedinecne know-how v mechanickej konstrukcii a konstrukcii hydraulickych a elektro-hydraulickych komponentov a systemov.

Vzhľadom na svoje dlhoročné pôsobenie má naša firma vytvorené kvalitné personálne a technické zázemie, ktoré umožňuje realizáciu zákaziek a požiadaviek našich zákazníkov na vysokej profesionálnej úrovni.

Všetky doterajšie zákazky sme zrealizovali kvalitne a v dohodnutom termíne.

Nové technológie a zariadenia, ktoré prináša rýchly rozvoj mechatronických zariadení, neustále sledujeme, oboznamujeme sa s nimi a aj vďaka spolupráci s viacerými odborníkmi ich vieme bezproblémovo aplikovať v zadaných zákazkách.

Svojim klientom ponúkame moderné, úsporné a efektívne riešenia.